DMF (login)

Intranet

2019-06-16 Det har været planen i snart et par år at alle skulle have deres eget password. I den anledning er det nødvendigt at jeg sender de af jeres data, der er nødvendige, for at dette kan lade sig gøre. Da man har problemer med visse medlemsforeningen, med at få dem til at indberette dette er det udskudt.

2016-09-10 Kunne jeg ikke gå ind på intranettet, hvorfor jeg fandt ud af at Login informationerne var ændret. Det nye login findes i rammen til højre.

2014-11-05 Det er fra dagsdato muligt at gå ind på DMF intranet. Det gøres ved at gå ind på http://www.dmf-ivv.dk/. Her indtaster du brugernavn og password og trykker på Log In. Du finden brugernavn og password i rammen til højre.

Der er for tiden muligt at se de infoerne og håndbogen. Mere kommer formentlig til.

Info om ovenstående finder du her DMF-Brugervejledning2014.pdf

Husk at ændring af brugernavn og password skal ske via formanden for Foreningen for Afholdelse af Ravning Brovandringen eller en af ham udpeget person.

Alt nedenfor er ikke længere gældende.

2011-01-16 kl. 14.00 Der kan nu foretages ændringer af password (se afsnittet ændringer)

2011-10-16 fik jeg meddelelse om at nu havde DMF oprettet en mulighed for et login på http://www.dmf-ivv.dk/

Foreløbig er dette års INFO og håndbogen lagt ind på siden. Dette betyder ændringer i den måde jeg som formand giver jer informationer på fra DMF. Hvordan er endnu ikke afklaret.

Samme dag fik jeg en meddelelse i vejledning i at logge på, hvilket var muligt med det angivne brugernavn og password. Fremgår af rammen til højre.

Det skulle ellers være muligt at ændre password. Det var dog umiddelbart ikke muligt hvorfor jeg skrev til DMF, hvorfra at jeg fik det svar at det tilsendt brugernavn bruges indtil det bliver muligt at ændre. Bliver det muligt er det kun tilladt for formanden at ænder dette

Log af

Husk når du har været inde på siden at logge af. Det skal gøres 2 gange.

Ændringer

Ændringer til password udføres ved at vælge glemt password, hvorefter mail adressen for kontoen skal opgives. Kontoens mail adresse er “hansjorgenmoller@mac.com. Der modtages så en mail med yderligere vejledning. Må kun udføres af formanden

Ændringer af password skal påregnes minimum 1 gang om året, når bestyrelses medlemmer forlader bestyrelsen eller når det skønnes nødvendigt at ændre det.

Login data

Brugernavn:
Ravning Brovandrig Password: 4623